USLUGE -MATURSKE FOTOGRAFIJE

Maturske fotografije - pano

Fotografisanje portreta, za indeks, grupne fotogrrafije, izrada panoa. Stil fotografisanja i obrade je po dogovoru sa maturantima kao i dizajn panoa.

Matursko fotografisanje 2024, iznosi 1900 dinara. U tu cenu se dobija 28 fotografija i pano:

- 8 fotografija iz 2 ugla, formata 10x15cm, 4 u boji i 4 crno bele)

- 18 fotografija za dokumente: 12 u boji i 6 crno bele

2 fotografije: 15x21cm - 1 mali pano, 1 grupna fotografija ili po izvoru

- pano formata 70 x 100 cm - u vertikalnom ili horizontalnom formatu

Dizajn se radi na osnovu zahteva maturanata.

<< Pano, maturskih fotografija muzička škola 2010.

OBRADA 

Po vrsti obrade u Photoshop-u, može biti više idealnog tipa ili više naturalnog tipa. 

Naturalni tip obrade je da se zadrži što više autentičnosti lica, da se srede samo boje, i uklone suvipni detalji iz pozadine, i pojedine bubuljice, ali se ostave sve druge karakterne osobenosti lica. 

Idealnog tipa - se uklanjaju bubuljice, bore, podočnjaci, po potrebi i stanjuje struk, i slično. 

Digitalna šminka je vrsta obrade gde se dodaje šminka u digitalnom obliku tako da se ističe crte i lepotu lica još više.


Obrada maturske fotografije
Izbor 2 maturske fotografije, za obradu i za izradu

STANDARD FOTOGRAFIJA ZA CV

Poza: po izboru, najčešće 2 poze. 1 poza, više klasična, a druga može da bude manje formalna, ili ako su maturanti muzičke škole, tehničke, baletske i imaju neke specijalne instrumente sa kojima rade, onda može da se radi druga fotografija sa instrumentom ili slično.

Maturant dobija obrađene fotografije u visokoj rezoluciji i u rezoluciji digitalno i izrađeno u standardnom formatu koji prethodno dogovoren. Najčešče 10x15 cm. 


SPECIFIČNI ZAHTEVI

Fotografije za index prave se od 2 izabrane, koje su prethodno bile obrađene, i izrađuju su u formatu za index ili druga dokumenta.

Fotografije se dobijaju isečene.


Fotografije za index, 4 komada od jedne i 4 od druge
CD sa fotografijama

ISPORUKA FOTOGRAFIJA

Fotografije se dobijaju na CD, ili se dele preko interneta, putem internet sajta "Wetransfer, Google drive, ili neki drugi od servisa. Nalepnica za CD se isporučuje, tako da svako po želji može da je odđtampa i stavi na cd radi uspomene.

DODATNE INFORMACIJE

Studio se nalazi na 2 lokacije - prva ponuda je: Centru Novog Sada, u pešačkoj zoni. Kralja Aleksnadra ulica, a druga je na Klisi, Primorska ulica.

Radno vreme je od 09-22h, ali po potrebi može da se počne sa radom i ranije, odnosno da se završi kasnije ako je to bitno za projekat.

Termin je potrebno rezervisati nekoliko dana ranije.

Za sastanak radi dogovora o poslu potrebno je zakazati termin putem kontakt forme na kraju ove stranice, mailom: boris.radivojkov@gmail.com, ili telefonom: +381 63 669 744;

Boris Radivojkov, fotograf
Maturkse fotografije, Karlovačka gimnazija

CENA USLUGA

Matursko fotografisanje 2024, iznosi 1900 dinara. U tu cenu se dobija 28 fotografija:

- 8 fotografija iz 2 ugla, formata 10x15cm, 4 u boji i 4 crno bele)

- 18 fotografija za dokumente: 12 u boji i 6 crno bele

2 fotografije: 15x21cm - 1 mali pano, 1 grupna fotografija ili po izvoru

- pano formata 70 x 100 cm - u vertikalnom ili horizontalnom formatu

Firma nije u sistemu PDV-a.

Pratite moj rad na:

Boris Radivojkov Logo svetlo sivi

Podaci firme
Boris Radivojkov Preduzetnik 
Fotografske usluge
Fotografski Centar Fokus
Novi Sad
PIB: 107690078


.

Kontakt

Email: boris.radivojkov@gmail.com

Telefon: +381 (0) 63 669 744

Radno vreme: 09-22h.

Adresa 1: Primorska 22

Adresa 2: Kralja Aleksandra 12,

21000 Novi Sad,: Srbija