FOTOGRAFISANJE PORTRETA

Lančić, zlatara Sezam

PORTRET BEBE

Fotografisanje portreta deteta, radi se u u studiu, na otvorenom i kod kuće porodice - foto sesija, do sat vremena, odabrane obrađene fotografije dobijaju se digitalno.

Fotografisanje nakita

DEČIJI PORTRET

Fotografijsanje i obrada fotografija

Fotografisanje portreta deteta, radi se u u studiu, na otvorenom i kod kuće porodice - foto sesija, do sat vremena, odabrane obrađene fotografije dobijaju se digitalno.

Fotografija prstena

PORODIČNE

fotografije u gradu, parku, tvrđavi

Fotografije se odnose na fotografisanje momenata vaše porodice kao uspomene vaših najlepših trenutaka. Sesija traje do sat vremena, fotografije se dobijaju digitalno.

Primer fotografije nakita, zlatara Sezam

PORODIČNE

fotografije u foto studiu

Fotografije se odnose na fotografisanje momenata vaše porodice kao uspomene vaših najlepših trenutaka. Sesija traje do sat vremena, fotografije se dobijaju digitalno.

Fotografisanje zlatnog nakita

LIČNI PORTRET

na ulici ili u studiu

Fotografija se odnosi na profesionalan privatni portret koji može da se oristi na društvenim mrežama, za lične projekte, za uspomenu ili za sećanje na trenutak života.

MATURSKE

fotografije - u foto studiu / u školi

Fotografisanje portreta, za indeks, grupne fotogrrafije, izrada panoa. Stil fotografisanja i obrade je po dogovoru sa maturantima, kao i dizajn panoa.

Pratite moj rad na:

Boris Radivojkov Logo svetlo sivi

COMPANY INFO
Boris Radivojkov Entrepreneur 
Photography services
Fotografski Centar Fokus
Novi Sad
VAT: 107690078


.

CONTAKT

Email: boris.radivojkov@gmail.com

Telephone: +381 (0) 63 669 744

Working hours: 09-22h.

Adress street:

Kralja Aleksandra 12, 

Pariski Magazin, flour 2, local 43, 

21000 city Novi Sad, Country: Srbija